Asistans Şirketler Derneği, Bankacılık Kanunu ve Sigortacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yardımcı veya tamamlayıcı nitelikte hizmet veren asistans şirketlerinin;

  • Asistans (yardım) hizmetleri faaliyetinin gelişmesini temin ve temsil etmek,
  • Üyelerinin dayanışma, birlik ve faaliyetin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde çalışmalarını sağlamak,
  • Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulanmasını sağlamak,

Bu amaçları gerçekleştirmek gayesiyle, mesleki, ekonomik ve sosyal konularda konferanslar, paneller ve sosyal etkinlikler organize edilmesidir. Asistans Şirketler Derneği, etkinliklerini www.asistansdernegi.org.tr adresi vasıtası ile duyurmaktadır.

Asistans Şirketler Derneği’nin hedefleri doğrultusunda oluşturulan çalışma komitelerinde sektöre yönelik bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir.

© 2017 Asistans Şirketler Derneği Tüm Hakları