Asistans Şirketler Derneği’nin çalışmalarına kaynak olan misyonu aşağıdaki ana başlıklarda özetlenmiştir. Bunlar;

  • Yetkili makamlar, diğer profesyonel dernekler ve daha geniş kapsamda tüm ulusal / uluslararası oluşumlar ile profesyonel ve güvenilir bir diyalog oluşturmak.
  • Mesleğin / sektörün genel çıkarlarını araştırmak, belirlemek ve savunmak
  • Mesleki ve ahlaki değerleri öne çıkartmak
  • Profesyonel ve güvenilir servis sağlanmasını desteklemek
  • Mesleğin özellik ve özgünlüğünü tüm üçüncü şahıslar ile paylaşmak
  • Mesleğin temsilciliğini yapmak ve tanıtımını sağlamak
  • Profesyonel sektörü, sosyal boyutları ile birlikte destekleyip; mesleğin teknik ve yasal konuları üzerinde çalışmaktır.

© 2017 Asistans Şirketler Derneği Tüm Hakları