Asistans Şirketleri Derneği, Bankacılık Kanunu ve Sigortacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yardımcı veya tamamlayıcı nitelikte hizmet veren asistans şirketlerinin; asistans (yardım) hizmetleri faaliyetinin gelişmesini temin etmek, temsil etmek, üyelerinin dayanışma, birlik ve faaliyetin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde çalışmalarını sağlamak ve haksız rekabeti önlemek, gerekli kararları almak ve uygulanmasını sağlamak üzere sektör temsilcilerinden oluşan 7 kurucu üye ile 22.04.2014 tarihinde 34-203/061 kütük numarası ile T.C. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne tescil edilerek kurulmuştur.

© 2017 Asistans Şirketler Derneği Tüm Hakları