28.08.2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmi Gazete'de "Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır.

Yönetmelik , Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin ana faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yardımcı veya tamamlayıcı nitelikte destek hizmeti alımına, destek hizmetlerinin verilişine ve bu hizmetleri sunan destek hizmeti sağlayıcılarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Şirketlerin destek hizmetini almadan önce alacakları hizmetten doğabilecek riskler ve maliyetlerle ilgili asgari içeriği ve raporu güvenli elektronik ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne (SBM) iletmesi, hizmet sağlayıcıların, talep edilen hizmetleri gerçekleştirebilecek organizasyon yapısına, teknik donanıma, eğitimli insan kaynağına, yeterli bilgi ile deneyime sahip olması gibi kriterlere uygun olması gibi hususlar bu yönetmelik ile hayata geçmektedir.

Bu yönetmelik uygulamaları çerçevesinde şirketlerle destek hizmeti sağlayıcıları arasında yapılmış sözleşmeler Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi öngörülmektedir.

Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile Destek hizmeti sağlayıcıları, Müsteşarlığın denetim ve gözetimine tabi olacaktır.

Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecek.

28 Ağustos 2015 Tarihli Yönetmelik için tıklayınız

 

© 2017 Asistans Şirketler Derneği Tüm Hakları